NEPŘEHLÉDNĚTE

Studie z UK prokazuje: neexistuje žádná spojitostmezi opalováním v soláriu a zvýšeným rizikem rakoviny kůže

Brian Ferry March 2012

 

Solária způsobují rakovinu kůže – ale je tomu skutečně tak? Je to dost rozšířená domněnka, že používání solária zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže. Teď ale rozsáhlá studie provedená Univerzitou v Leedsu ve Spojeném království ukazuje, že opak je ve skutečnosti pravdou.


Po dlouhá léta se nejrůznější skupiny výzkumníků marně snažily potvrdit spojitost mezi používáním solárií a šířením nebezpečných zhoubných melanomů a média vždy více než ochotně ještě přilévala olej do ohně znepokojení, které toto téma vyvolávalo. Často ovšem zapomínáme, že vystavovat se UV záření je klíčové, pokud si má tělo udržovat adekvátní hladinu vitamínu D, což má následně pozitivní vliv na celý imunitní systém. Studie z UK prokazuje - neexistuje žádná spojitost mezi opalováním v soláriu a zvýšeným rizikem rakoviny kůže.

 

Elitní tým vědců z Univerzity v Leedsu vedený Faye Elliot strávil výzkumem spojitosti mezi UV zářením a zhoubným melanomem několik let. Tento tým provedl studii přibližně s jedním tisícem účastníků ve věku od 16 do 76 let, kterým byl diagnostikován zhoubný melanom. Výsledky pak byly porovnány s výsledky zdravé kontrolní skupiny. Kromě značného množství informací ohledně fototypu pleti a rodinné zátěže byly všem účastníkům studie položeny otázky, kdy poprvé použili solárium, jak často solárium používají a kolik času tráví na slunci.

 

Studie neprokázala žádnou souvislost mezi používáním solárií a zvýšeným rizikem rakoviny kůže. Přitom je zajímavé, že studie byla provedena v UK, kde má značné množství obyvatel fototyp pleti 1 s odpovídajícím vysokým rizikem vzniku rakoviny kůže.

 

Ohledně expozice UV záření – ať už ze slunce nebo v soláriu – všechno záleží na množství. „V dnešní soutěživé společnosti, kde lidé tráví více času v kanceláři než venku na čerstvém vzduchu, může mírná expozice slunečnímu záření ze solária pomoci zvýšit úroveň vitamínu D. To je přínosné zejména během měsíců s nedostatečným množstvím přirozeného světla, jinými slovy od září do dubna“, vysvětluje Ad Brand ze společnosti Sunlight Research Forum (SRF, Fórum pro výzkum slunečního záření). Studie z UK prokazuje - neexistuje žádná spojitost mezi opalováním v soláriu a zvýšeným rizikem rakoviny kůže.

 

Fórum pro výzkum slunečního záření je nezisková organizace se sídlem v Nizozemí. Podporuje informovanost veřejnosti a šíří nové lékařské a vědecké informace o vlivech mírné expozice UV záření na člověka.

 

Zdroj:

 

International Journal of Cancer (Mezinárodní zpravodaj o rakovině)
Vztah mezi užíváním solária a rizikem melanomu v rozsáhlé kontrolované studii ve Spojeném království
Faye Elliott1, Mariano Suppa1,2, May Chan1, Susan Leake1, Birute Karpavicius1, Sue Haynes1, Jennifer H Barrett1, D Timothy Bishop1 a Julia A Newton-Bishop1
1 Oddělení epidemiologie a biostatistiky, Institut molekulární medicíny v Leedsu, Univerzita v Leedsu, Leeds, UK
2 Katedra dermatologie, Univerzita L’Aquila, L’Aquila, Itálie